Åben legestue

At starte i vuggestue kan være en svær overgang for både barn og forældre, og derfor vil Nørreå Børnehus som noget nyt tilbyde åben legestue for kommende børn.

Fra 1. april 2016 vil vuggestuen hver anden onsdag åbne dørene for kommende børn og deres forældre, for at gøre vuggestuestarten så blid som mulig. Lignende tiltag i institutioner i Viborg har vist, at besøg i vuggestuen i måneder før den egentlige opstart, gør indkøringen kortere og nemmere. Barnet kender de voksne, og kender lokalerne og de andre børn, og derved bliver det lettere, at sige farvel til mor og far.

For at deltage i åben legestue, skal dit barn være indskrevet i Nørreå Børnehus. Man er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte institutionen for en rundvisning og en snak med personalet, inden man beslutter sig for at skrive sit barn ind.

Praktiske oplysninger:

Hver onsdag i lige uger kl. 9.30 – 10.30 er man som kommende(indskrevet) barn, velkommen til at komme og lege med de andre børn og voksne i larvegruppen i vuggestuen, sammen med sin mor eller far.

  • Vælger man at deltage i legestuen, skal man give besked til personalet pr. sms på tlf.nr. 60 16 24 97 inden kl. 9 om morgenen den pågældende dag.
  • Vi gør opmærksom på, at man som forælder i legestuen, selv har ansvar for sit barn, og selv står for at pusle, made og hvad der ellers bliver brug for.
  • Der kan kun deltage en forælder pr. barn i legestuen. Bedsteforældre, søskende osv. er velkomne til at komme og hilse på, når barnet reelt er startet i vuggestue.
  • Vi forventer, at du som forælder er deltagende i leg på gulvet sammen med dit barn.
  • Medbring altid overtøj efter årstiden, da vi ofte leger ude.