Hvad betyder det, at være forælder til et barn i en privat institution – hvilke krav og forventninger stilles der? Og hvilke fordele er der?

Som forælder til et barn i Nørreå Børnehus, har du i høj grad mulighed for at sætte dit præg på dit barns hverdag i institutionen.

2 gange om året afholder vi arbejdsdag, i april og i september. På en arbejdsdag vedligeholdes og fornyes institutionen. Der udføres malerarbejde, diverse reparationer, syes dukkeøj og indrettes lokaler så de tilgodeser børnenes behov bedst muligt. Men også større projekter finder sted – for eksempel er vores fine legeplads resultatet af en kanon arbejdsindsats til arbejdsdag i september 2012. Og senest har vi fået en flot bålhytte på Børnehavens legeplads i 2015.

Det forventes at man som forælder deltager denne dag, eller, hvis ikke det er muligt, tilbyder sin hjælp med andet forfaldent arbejde i løbet af året. De ansatte deltager også i denne dag, og det er en god mulighed for at møde både andre forældre og de ansatte til en uformel snak.