Børnehuset har ikke nogen forsikring, der dækker personskader – herunder tandskader. Derfor bør forældrene selv tegne en ulykkesforsikring samt ansvarsforsikring for barnet.