Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt til Nørreå Børnehus.

Skemaet kan fås på kontoret eller du kan printe indmeldelsesark her!

Man kan melde sit barn ind, så snart man har lyst. Barnet skal dog senest være indmeldt d. 20. måneden før.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til Nørreå Børnehus (skema fås på kontoret) med mindst 1måneds varsel til d. 1. i en måned.