Målsætning:

Vi vil arbejde på at vores IPAD`s bliver integreret i vores børnehus, som et pædagogisk redskab, der giver mulighed for læring, fællesskab og udvikling for børnene.

Børnene skal blive fortrolige i brugen af IPAD`s.

Retningslinjer:

 • De spil der benyttes på vores IPAD, er udvalgt af personalet og er valgt ud fra om det er spil, der giver læring fx til sprog, finmotorik, øje-håndkoordination, tal, bogstaver, lyde, farver eller spil, der kan være med til at understøtte børnenes kreativitet fx Imovie, hvor børnene selv kan lave film og hvor handling og figurer er opfundet af børnene. Der vil blive byttet 2 spil ud med nye spil hver 2. mdr.
 • Spillene styrker også børnenes sociale kompetencer. Det give mulighed for dannelse af fællesskaber børn/børn eller børn/voksne imellem. Børn vil gerne hjælpe hinanden og der gives mulighed for skabelse af venskaber på tværs af alder og køn.
 • Vores IPAD`s vil vi også bruge som mulighed, for at skabe et pusterum eller en indre ro til det enkelte barn.
 • IPAD`s vil vi bruge som hurtig viden skabelse. Vi kan følge børnenes spor og finde viden om det børnene er nysgerrige på. For at komme på nettet skal personalet slå wifi til og ligeledes slå det fra når de er færdige med at bruge det.
 • ”Hit med lyden” og fagte sange er på IPAD en, da disse bruges i institutionen.
 • IPADs vil også blive brug til dokumentation fx afspille video, foto ol som forældre kan se.
 • Vi/personale vil hele tiden arbejde på at finde nye måder at anvende IPADs på. Det vil ske i samarbejde med børnene.
 • Vi vægter at der skal være et udvalg for vuggestuen og børnehave.

Praksis:

 • IPAD`s skal være i nærheden af personalet, så vi kan sørge for at de bliver brugt ud fra vores mål.
 • Vi vil som voksne være opmærksomme på, at alle børn får mulighed for at bruge vores IPAD ́s og også evt. at begrænse brugen ift. De børn der tilsidesætter andre former for lærings og udviklingsmuligheder.
 • Vi kikker på individuelle hensyn. Hvor længe (timer) har børnene været i inst.
 • IPAD`s er kun tilgængelig til ”fri leg” i ydertimerne, i et begrænset tidsrum pr. barn
  Der er forbehold for ændringer.