Livsmappen er en bog som barn, forældre og personale fremstiller i fællesskab med tegninger, fotos, malerier, tekst m.v.

Den skildrer dagligdagens (hjemmets og institutionslivets) store og små oplevelser. Mappen må gerne lånes med hjem, men hører til i Børnehuset.