Retningslinjer for søvn i Nørreå Børnehus

Små børn bruger rigtig meget energi i løbet af en dag, og for at børnene kan fortsætte deres vækst og udvikling har de et stort behov for at få deres søvn. Børns søvn ændrer sig i takt med at de bliver ældre, dog har jævnaldrende børn stort set det samme søvnbehov.

Søvnbehovet stiger i perioder hvor børnene bruger ekstra meget energi, vokser eller er meget sygt. Søvn er nødvendigt og for lidt søvn er skadeligt. I Nørreå Børnehus har vi udarbejdet nogle retningslinjer for søvn. Søvnpolitikken består af nogle fakta om børns søvn, hvordan vi sover i Nørreå Børnehus samt forventninger til forældre og gode råd til sengelægning.