• At børnene får mange oplevelser med bevægelse – leg – kunst – musik – natur – mad
  • At børnene og deres forældre føler, at det er DERES børnehus!
  • At alle har det sjovt og rart sammen med en anerkendende tilgang – både i voksen/barn relation og børnene imellem
  • At børnene føler sig set, hørt, forstået og mødt.
  • At børnene får motion og frisk luft hver dag.
  • At vi leger og får venner.
  • At der er få regler men god struktur.
  • At Børnehusets rammer er inspirerende og imødekommende.
  • … ikke mindst åbenhed og ærlighed fra alle parter